links

"Local Urban Partnerships Education for Sustainable Transitions"

"Fri musikimprovisation, en vej mod udvikling af kulturfri kommunikation? -En undersøgelse af fri musikimprovisation i lyset af Daniel Sterns teori om det intersubjektive felt"

Tryk på linket for at læse speciale opgaven:http://people.hum.aau.dk/~carlbn/felix/speciale_felix_becker.pdf

"Cirkusleg som livsarena" 
Kognition & pædagogik, årg. 13, hft. 47, 2003, s. 47–59

Serendipity press risoTryk plakater