ForklædningsKonsulat... 2015 - 12. februar kl. 14.00 - 17.00 i Det lille fællesskab på Jernbane Allé 70.laV din eGen næSe, elleR diNe egne øRer, hoVedBeKlædNingeR, vÆsNeR og anDet sÆrT!

hovedbeklÆdning meD fuGl
Clowne næse værksted
Forklædningskonsulat 12.2.2015
næseBiksen
maskeformning i ler
trÆkvogn mEd kaRRusSel
øreR pÅ
hoVeDbeKlÆdning aF dåsE
Den finlandske baggårdskat
dåserasler med pistacieskalder
Fugle maske

forklædningsKonsulat 2015 - 12. februar kl. 14.00 - 17.00 i Det lille fællesskab på Jernbane Allé 70.