TRYLLEHAVEN før & nu

   

TRYLLEHAVEN - cirkusplads & friluftsatelier- var i årene 1998 til 2001 en platform til synliggørelse af den lokale børne- og ungdomskultur, projektsted, spillested, tumlerum for eksperimentelle arrangementer, performances og happenings, midt i Vanløse ved Frode Jakobsens Plads.

FØR - Med opstart af "Børnecirkus i Vanløse" i 1997, som trænede i det daværende Forsamlingshus, var spiren til Tryllehaven lagt. Initiativtageren Felix Becker fik øje på det ubenyttede areal mellem "Kulturgården" (Forsamlingshuset, Biblioteket og Vanløse Biograf) og S-banen og undersøgte, om grunden kunne lejes af DSB til kulturelle formål.

Allerede efter sommeren 1998 var kontrakten på plads. Foreningen Vanløse Børnecirkus skiftede navn til TRYLLEHAVEN og nye projekter med støtte fra Københavns Kommune, Byens Børn, fonde og lokale sponsorer, blev sat i gang.

Foreningens formål er - på almennyttig basis - at give rum til kreativ udfoldelse og fantasi indenfor musik, teater, kunst og cirkus for mennesker i alle alderstrin.

Foreningens formål søges opnået med: undervisning og nyskabende projekter indenfor de angivne fag og koncerter, performances, forestillinger, temadage, fester, workshops, kurser, iscenesættelser, installationer, udstillinger, rejser, foredrag og festivals.

Inspiration til disse arrangementer hentes gennem et netværk i samarbejde på tværs af lokale, regionale, og internationale artister, kunstner, foreninger og institutioner.

1999 udvidede TRYLLEHAVEN og Kunstskolen i Vanløse deres samarbejde og tog initiativ til Værkstedsatelieret, som havde faste lokaler i kælderen ved forsamlingshuset tæt på TRYLLEHAVEN.Værkstedsatelieret formåede at samle vigtige aktører indenfor børne- ungeområdet og det lokale kulturelle liv og koordinere projekter på tværs af lokale institutioner.

    

TRYLLEHAVEN har i sin tid bl.a. stået for:

 •  Børnecirkus TRYLLESKUD     •  Familiemanege - cirkustumleplads  •  Fristed og tumleplads for familier, børn, og institutioner  •  Eksperimentelle crossover arrangementer, Fuldmånekoncerter (CD Rohstoff)  •  Projekter på tværs af institutioner: Skulpturer af tømmer, Natur- & affaldsinstallationer, Papkasselandsby, Fastelavnsværksteder og optog, Klangtårnbygning mm..  •  TRYLLEHAVEN ud af haven - Udveksling og samarbejde med andre Børnekulturhuse, Københavns Kommunes sommerprogram på bemandede legepladser, "Bambusbro som instrument", "Bambusvandbane á la Storm P." på ex. bydelsfester og Valby Bazar.
    

NU - I perioden 2001-2005 engagerede foreningen TRYLLEHAVEN sig i det bæredygtige projekt "Muldkathedral" ved Folkekulturværksted i Broby Gamle Skole ved Sorø.

http://tryllehaven.dk/image/tid/30

2004 engagerede TRYLLEHAVEN sig i Ørestaden med projektoplægget "2nd fields - visionernes brakmarkedsplads" med håb om et nyt sted på den anden ende af metrostrækningen. Oplægget, som blev positiv modtaget, går under navnet pionerparken fortsat den lange vej gennem forskellige kulturudvalg og politiske beslutninger.

"2nd fields" projektet er efterhånden opgivet.

Fokus har i mellemtiden flyttet sig fra at lede efter et fast sted til at indtage gaden og det offentlige rum.TRYLLEHAVEN er nu et musikcirkus & projektkontor uden have,som udvikler, planlægger og medvirker i projekter, spektakler, festivaler og happenings.

Således har TRYLLEHAVEN i de sidste år engageret sig i:

Cirkus Spectaculum / Christiania - TRÆSTUBBEN / Vesterbro miljø- & naturværksted - Ærø international maskefestival, mm - Fastelavnsoptog i Vanløse - Bydelsfester - Valby BAZAR - Boligsociale projekter - Lokal bestøvning - Bergen WOODWORKS festival - Karavaner - Himmelstorm festival 2013 - projekter for en bæredygtig hverdag & kultur.